Cây xoan đào

Mô tả

Đặc điểm: Cây xoan đào giống được ươm từ hạt cây xoan đào có chất lượng gỗ tốt nhất cho cây giống khỏe với chất lượng đồng đều
Cây xoan đào giống cho cây giống với khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, cho chất lượng gỗ cao, chất lượng ổn định
Cây xoan đào giống cho cây giống khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chịu úng chịu hạn cao
Chiều cao: Cây xoan đào giống có chiều cao từ 40-50cm
Thu hoạch: Sau 5 năm có thể cho thu hoạch gỗ với đường kính thân 20-30cm
Năng suất:
Nguồn cây: Trung tâm cây giống trường Đại Học Nông Nghiệp 1Hà Nội
Giá: Giá bán 6.000đ / 1 cây