Cây Muống Nhật

Mô tả

Đặc điểm: Cây muống nhật thân bò hoặc leo trên các cây khác, có móc bám. Lá hình tim
Cây chịu nắng. Cũng có thể trồng trong bóng râm. Cây rất dễ trồng, có thể trồng bằng cách tách các nhánh hoặc các đốt trên thân và giâm xuống đất.
Chiều cao: Cây bụi
Nguồn giống: Trung tâm cây giống trường Đại Học Nông Nghiệp 1 Hà Nội
Giá: Giá bán 5.000đ / 1 cây