Viện Sinh Học Nông Nghiệp

Tổ chức nghiên cứu công nghệ mới sản xuất các giống cây trồng. Nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất một số giống cây trồng. Dịch vụ cung ứng giống cây trồng và hoa có chất lượng (khoai tây, cẩm chướng, đồng tiền…), tư vấn, tập huấn, đào tạo, chuyển giao sản xuất nông nghiệp.