Hồ Điệp Ra Hoa

130,000 

Đặc điểm: Giống Lan Hồ điệp nuôi cấy mô của trung tâm cho tuổi thọ cao hơn so với giống Hồ điệp Đài loan, bạn có thể trồng và cho ra hoa liên tục theo các năm
Với Lan Hồ điệp nuôi cấy mô bạn luôn yên tâm về khả năng sạch bệnh và khả năng chống chịu sâu bệnh khi trồng
Hồ điệp nuôi cấy mô sinh trưởng và phát triển nhanh, phẩm chất hoa tốt
Cây lan Hồ điệp ra hoa thích hợp với những người yêu thích hoa lan
Nguồn cây: Viện sinh học Nông nghiệp Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội
Giá: 130.000/cây