Đai Châu 4-6 Tháng

25,000 

Đặc điểm: Giống Lan Đai Châu nuôi cấy mô cho phát hoa dài hơn so với hoa lan Đai châu trong tự nhiên, lâu tàn hơn so với lan rừng và đặc biệt rất thơm
Với Lan Đai châu nuôi cấy mô bạn luôn yên tâm về khả năng sạch bệnh và khả năng chống chịu sâu bệnh khi trồng
Cây lan giống 4 đến 6 tháng tuổi không chỉ phù hợp với người trồng lan chuyên nghiệp mà còn cho cả những người mới trồng lan, đủ độ ổn định để đem trồng trên rớn hoặc than hoặc cả ghép gỗ ngoài trời
Xác định chính xác màu hoa của cây giống: màu trắng, màu đỏ và trắng đốm đỏ để bạn lựa chọn
Ra hoa khi cây đạt 3 năm tuổi
Nguồn cây: Trung tâm cây giống trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội
Giá: 15.000/cây