Đai Châu 1-3 Tháng

10,000 

Đặc điểm: Lan Đai châu là giống lan cho hoa đẹp, có hương thơm, thường nở hoa vào dịp Tết âm lịch hay đầu mùa xuân
Với đặc điểm Lan Đai châu giống nuôi cấy mô cho cây giống khỏe, không mang mầm bệnh, sức chống chịu sâu bệnh cao
Lan Đai châu giống từ 1 đến 3 tháng thích hợp cho người trồng lan thương phẩm và trồng lan chuyên nghiệp
Luôn xác định được chính xác màu hoa của cây: màu trắng, màu đỏ và trắng đốm đỏ để bạn lựa chọn
Ra hoa khi cây đạt 3 năm tuổi
Nguồn cây: Trung tâm cây giống trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội
Giá: 10.000/cây