Cây Sưa Đỏ 40-50cm

Mô tả

Đặc điểm: Cây sưa giống được ươm từ hạt cây sưa đỏ có chất lượng gỗ tốt nhất
Cây sưa giống cho cây giống với khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, cho chất lượng gỗ cao, chất lượng ổn định
Cây sưa giống cho cây giống khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chịu úng chịu hạn cao
Cây Sưa đỏ với các phiến lá xếp so le với nhau qua cuống lá không giống với sưa trắng các phiến lá xếp đối xứng qua cuống lá
Cây Sưa đỏ cho tỉ lệ lấy gỗ cao hơn nhiều so với cây sưa trắng
Chiều cao: Cây sưa giống có chiều cao từ 40cm đến 50cm
Thu hoạch: Sau 10 năm cây cho đường kính 18-20cm
Nguồn cây: Trung tâm cây giống trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội
Giá: Giá bán 10.000đ / 1 cây