Cây Sấu Bóng Mát

Mô tả

Đặc điểm: Cây sấu ngày càng được các khu đô thị trồng làm cây bóng mát vì cây có ưu điểm không có sâu hại, phát triển nhanh và bộ rế khỏe chống chịu được gió lớn
Cây sấu bóng mát được ươm từ hạt nên cây có bộ rễ khỏe, thân thẳng với tán cao
Cây sấu trồng làm bóng mát còn được mọi người gọi với tên cây sấu hạt
Cây sấu bóng mát có tốc độ phát triển nhanh, chỉ khoảng 3 đến 4 năm đã có chiều cao 4m
Cây sấu giống có chiều cao từ 30-45cm
Nguồn cây: Trung tâm cây giống trường Đại Học Nông Nghiệp 1 Hà Nội
Giá: Cây sấu cao 20cm giá 5.000đ
Cây sấu cao 50cm giá 10.000đ
Cây sấu cao 1m giá 15.000đ
Cây sấu cao 2m giá 20.000đ