Cây Sấu Ăn Quả

Mô tả

Đặc tính: Cây sấu trồng ăn quả là giống sấu ghép, đây cũng là cách phân biệt giữa cây sấu bóng mát và cây sấu ăn quả, do đặc điểm là cây ghép nên người trồng vẫn thường gọi cây sấu ăn quả là cây sấu ghép
Cây sấu ăn quả cho năng suất quả nhiều, lại có bộ rễ hoàn thiện từ gốc cây sấu hạt nên cây có tuổi thọ cao
Cây sấu ăn quả cho quả sau khoảng 5 năm
Chiều cao: Cây sấu ăn quả có chiều cao 40-60cm
Thu hoạch: Sau khoảng 5 năm
Năng suất:
Nguồn giống: Trung tâm cây giống trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội
Giá: Giá bán lẻ 25.000đ / 1 cây