Nhãn chín muộn HTM-2

Nhãn chín muộn HTM-2

Xuất xứ giống : Xã Song Phương – huyện Hoài Đức – Hà Nội

Xuất xứ giống : Xã Song Phương – huyện Hoài Đức –   Hà Nội

nhan muon HTM2-2

– Đặc điểm sinh trưởng, phát triển

* Hình thái nổi bật: Lá mầu xanh nhạt, ít bóng, phiến lá rộng, mỏng. Quả tròn có mầu vàng sáng, cùi dầy, hơi dai và có mầu trắng đục, vỏ dày. Trung bình 75 quả/kg, tỷ lệ phần ăn được 68,0%, thời gian thu hoạch kéo dài từ 25/8 đến 15/9.

* Sinh trưởng: Khỏe

* Năng suất: Năng suất quả của cây 4 năm tuổi 8 – 10 kg/cây.

* Chất lượng: Tốt, độ Brix trung bình đạt 21%.

nhan muon HTM2-1

Vườn khảo nghiệm giống nhãn chín muộn HTM-2 

tại Hoài Đức-Hà Nội (cây ghép cải tạo)

Nguồn:giongcaytrong.com