Giống Vải sớm Bình Khê

Giống Vải sớm Bình Khê

Nguồn gốc:  Xã Bình Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.

Vai Binh Khe 1

Đặc điểm giống:
  • Cây giống sinh trưởng rất tốt, tán cây hình bán cầu dẹt, lá có mầu xanh tối.
  • Chùm hoa to, phân nhánh thưa, dài, cuống hoa có mầu nâu đen.
  • Quả hình trứng, khi chín có mầu đỏ sẫm, vỏ mỏng, gai thưa, ngắn.
  • Khối lượng quả trung bình lớn 33,5g (28 – 35 quả/kg), tỷ lệ phần ăn được trung bình 71,5%, độ Brix 17 – 20%, vị ngọt thanh.
  • Năng suất trung bình cây 30 tuổi 94,2kg/cây (12 – 15 tấn/ha). Đây là giống chín sớm, thời gian cho thu hoạch 5/5 – 15/5.

Vai Binh Khe 3
Vùng trồng: Khu vực Trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng

Nguồn:giongcaytrong.com